Lastetus on tõsine meditsiiniline ja sotsiaalne probleem. Hinnanguliselt mõjutab lastetus ligikaudu 15-20% viljakas eas olevatest paaridest. Lastetuse põhjused võivad olla võrdselt nii naise- kui ka mehepoolsed. Teatud juhtudel on viljatus tingitud muna- või seemnerakkude täielikust puudumisest. Sellisel juhul on võimalik lastetuse ravis kasutada doonorsugurakke. Doonorsugurakke on võimalik kasutada ka siis, kui oma rakkudest sündival lapsel on suur tõenäosus raske päriliku haiguse avaldumiseks.

Munarakkude või seemnerakkude loovutajana aitad lastetuid perekondi

Nova Vita kliinikus tehakse igal aastal üle viiekümne ravitsükli, kus kasutatakse loovutatud sugurakke. Tänu munaraku- ja seemnerakudoonorite abile on palju õnnelikke peresid, kellel lapse saamine ei oleks muidu õnnestunud.

Eestis on sugurakkude loovutamine anonüümne – st. ei lapse vanemad ega laps ise ei saa kunagi teada, kes oli doonor. Samuti ei saa sugurakkude loovutaja andmeid sündivate lapse kohta ning tal puuduvad õigused ja kohustused lapse suhtes. Vastavalt Eesti seadusandlusele, võib ühe doonori rakke kasutada kuni kuue erinevalt naiselt sündiva lapse eostamiseks.

Kõikidele potentsiaalsetele doonoritele teostatakse põhjalik terviseanalüüs, mis hõlmab perekondlikku anamneesi, kromosoomide uuringut, vereanalüüse ja geeniteste.

Eesti seaduse kohaselt on lastetul paaril õigus teada sugurakkude doonori üldiseid bioloogilisi andmeid: vanus, pikkus, kehaehitus, juuste ning silmade värv, nahavärv, veregrupp ja reesusfaktor ning sotsiaalseid andmeid: rahvus, haridus, pereseis ja laste olemasolu.

Doonorlusest on võimalik saada lisainformatsiooni aadressil novavita@novavita.ee

Seemnerakkude doonor

Seemnerakkude doonoriks võivad olla kõik 18-40 aasta vanused, vaimselt ja füüsiliselt terved mehed, kellel on kindel soov aidata lastetuid peresid.

Seemnerakkude doonorluse eest makstakse hüvitist.

Loovutamise protseduur on lühidalt järgmine: esmalt tehakse kõik analüüsid. Kui kõik on korras, saab alustada doonorlusega. Selleks tuleb kliinikus käia kümnel tööpäeval. Aja ja loovutamise intervalli saab ise valida. Kui loovutamine on lõpetatud, siis järgnevalt võetakse 6 kuu pärast uuesti vereanalüüsid.

6-kuuline karantiin ja uute analüüside võtmine on vajalik, et olla kindel selles, et sugurakkude loovutaja oli loovutamise ajal täiesti terve.

Tule seemnerakkude doonoriks

Munarakkude doonor

Munarakkude doonoriks võivad olla kõik 18-35 aasta vanused vaimselt ja füüsiliselt terved naised, kellel on kindel soov aidata lastetuid peresid.

Munarakkude doonorluse eest makstakse hüvitist.

Tule munarakkude doonoriks