Nova Vita Kliinik, asutatud aastal 1994, on kõrgetasemeline viljatusravikliinik. Meie erakliinikusse pääseb viljatusuuringutele ja ravile ilma järjekorra ja saatekirjata. Meie pädevad töötajad tagavad viljatusravi eriarstiteenuste ja laboriprotseduuride kõrge taseme.

Nova Vita Kliinikus ravitakse viljatust individuaalselt lähenedes ja selle ala uusimal oskusteabel põhinevate meetoditega. Panustame tugevalt teadus- ja arendustöösse, et võimaldada klientidele parimat võimalikku ravi ja kõige nüüdisaegsemaid raviviise. Oskuste arendamine on meie jaoks oluline ja me teeme jätkuvalt koostööd rahvusvaheliste tippkeskustega.

Nova Vita’s saab teha vajalikud uuringud viljatuse põhjuste selgitamiseks ja ravida viljatust uusimal oskusteabel põhinevate viljatusravimeetoditega. Igal aastal teostatakse laboratooriumis umbes 500 viljastamist ja külmutatud embrüo siirdamist. Viljatuse põhjused määratakse täpselt kindlaks, kasutades uusimaid seadmeid ja erianalüüse. Viljatus ei tohi segada elamist, kõigile probleemidele püüame leida lahenduse.

Nova Vita Kliinku missioon: võimaldada lapsesaamise rõõmu võimalikult paljudele.
Nova Vita Kliiniku visioon: olla parim viljatusraviasutus.

Kvaliteedisertifikaadiga ettevõte

Ettevõtte tegevust ja töösüsteemi reguleerivad Eestis mitu seadust ja õiguslikku määrust ning lisaks on Nova Vita kohustunud oma tegevuses järgima ISO 15189 standardit. Viljatusravi õnnestumine ja klientide rahulolu on meile väga olulised. Teenindame kliente asjatundlikult, individuaalselt lähenedes, inimlikult ja eelarvamusteta. Püüame olla oma tegevusalal teerajajad ja protseduure pidevalt täiustada.

Nova Vita Kllinikule on 21.09.2012 omistatud ISO 15189 kvaliteedisertifikaat, mis hõlmab viljatusravi ja sellega seotud laboriteenuseid. EAK (Eesti AkrediteerimisKeskus) antud ISO 15189 sertifikaat on usaldusväärne tunnistus selle kohta, et meie ettevõte tegevus on kliendile orienteeritud ja patsiendikeskne.

Koostöös

Ovumia Clinic Tampere, Finland

Fertilitas
Loote Ultraheli Skriining
Kliinik Elite
Lapsesoov
Fertility Clinic Nordic
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Ida-Tallinna Keskhaigla
TÜ Kliinikum