Donerade äggceller eller spermier kan behövas om den egna könscellsproduktionen inte fungerar hos de personer som önskar sig ett barn, om de egna könscellerna har ett funktionellt fel eller om det finns risk för att ett barn som blir till av parets egna könsceller skulle ha en anmärkningsvärd risk för en svår ärftlig sjukdom. På vår klinik kan man använda både donorsädesceller och donoräggceller. Vi behandlar även kvinnliga par och ensamstående kvinnor.

En behandling som genomförs med donerade könsceller föregås alltid av ett samtal rörande olika ämnen anknytna till behandlingen. Våra äggcellsdonatorer är frivilliga, friska kvinnor i åldern 18–33 år. En stor del av dem har redan egna barn. Sperma kan doneras av friska män i åldern 18–40 år. Nova Vita Kliniken har en egen spermabank, som kan erbjuda våra klienter inhemska könsceller. Man kan även beställa sperma från andra spermabanker i Europa i fall man så önskar.

 

Få mer information:

Tiina Lille
Patientkoordinator
novavita@novavita.ee

 

Kontakta oss

Namn

E-post (obligatoriskt)

Telefon

Meddelande

captcha