Vi är en högklassig fertilitetsbehandlingsklinik som grundades i 1994. På vår privatklinik kan du genomgå barnlöshetsundersökningar och -behandlingar utan att köa och utan remiss.

Vår yrkeskunniga personal ansvarar för specialistläkartjänsterna inom barnlöshetsbehandlingarna samt för den högklassiga laboratorieverksamheten.

På Nova Vita Kliniken behandlas barnlöshet individuellt, och vi använder metoder som representerar den nyaste kunskapen inom området. Vi gör stora satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete för att kunna garantera att våra klienter får tillgång till bästa möjliga vård och de nyaste behandlingsformerna inom området. Kompetensutveckling är viktig för oss, och vi samarbetar kontinuerligt med ledande internationella spetsenheter.

På Nova Vita kan man genomgå alla nödvändiga undersökningar för att klarlägga orsakerna till barnlösheten samt behandla denna med fertilitetsbehandlingar som representerar den nyaste kunskapen inom området. I vårt laboratorium genomförs varje år cirka 500 provrörsbefruktningar, 150 överföringar av fryst embryo och över 100 inseminationsbehandlingar. Orsaken till barnlöshet fastställs noga genom att använda de senaste utrustningarna och analyserna. Barnlösheten får inte påverka livet – vi försöker hitta en lösning.

Nova Vita Klinikens mission: Att ge så många som möjligt glädjen i att få ett barn.
Nova Vita Klinikens vision: Att vara det bästa företaget inom fertilitetsbehandlingsbranschen.

Kvalitetscertifierat företag

Företagets verksamhet och vårt verksamhetssystem regleras av flera estniska lagar och lagstiftande bestämmelser, utöver vilka har Nova Vita förbundit sig att följa ISO 15189-standarden i sin verksamhet. Högklassig fertilitetsbehandling och kundnöjdhet är våra prioriteringar. Vi betjänar våra kunder med expertkunskap på ett individuellt, människonära och fördomsfritt sätt. Vi har förbundit oss att vara föregångare inom branschen och ständigt utveckla vår verksamhet.

Nova Vita Klinikens fertilitetsbehandlingslaboratorium beviljades 21.09.2012 kvalitetscertifikatet ISO 15189, vilket omfattar alla procedurer i fertilitetsbehandlingslaboratoriet. ISO 15189 certifikat beviljat av Estniska Ackrediteringscentret (EKA) är ett tillförlitligt intyg på att vårt organisation har fokus på kunderna och på individuellt bemötande av patienter.

I samarbete med

Ovumia Oy fertilitetsklinik i Finland
Fertilitas
Loote Ultraheli Skriining
Kliinik Elite
Lapsesoov
Fertility Clinic Nordic
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Ida-Tallinna Keskhaigla
TÜ Kliinikum